Комітети

ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ;
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ;
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ;
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА;
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ;
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ;
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА;
AGH НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. СТ. СТАШІЦА, ПОЛЬЩА;
УНІВЕРСИТЕТ БЄЛЬСЬКО-БЯЛА, ПОЛЬЩА;
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Гунченко Ю.О., д.т.н., проф., ОНУ імені І.І.Мечникова
 • Казакова Н.Ф., д.т.н., проф., ОДЕКУ
 • Кузніченко С.Д., к.г.н., доц., ОДЕКУ
 • Євсеєв С.П., д.т.н., проф., ХНЕУ ім. С. Кузнеця
 • Кобзєв В.Г., к.т.н., доц., ХНУРЕ

РОБОЧА ГРУПА

 • Фразе-Фразенко О.О., к.т.н., доц., ОДЕКУ
 • Терещенко Т.М., к.т.н., доц., ОДЕКУ
 • Попов В.Л., Департамент інформації та зв’язків з громадськістю ОМР
 • Алексієв В.О., д.т.н., професор
 • Бучинська І.В., к.т.н., ОДЕКУ

ТЕХНІЧНА ГРУПА

 • Клепатська В.В. асистент кафедри ІТ, ОДЕКУ
 • Забожан О.В., зав. лабораторії, ОДЕКУ
 • Яковенко Г.М., технік І категорії, ОДЕКУ
 • Зуй О.Н., ст. лаборант, ОНУ імені І.І.Мечникова
 • Драз О.М., провідний інженер ВБВМ ХНУРЕ

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Барабаш О.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Безкоровайний В.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Бичков О.С., д.т.н., професор (Україна)
 • Бодянський Є.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Вайріх М., д.т.н., професор (Німеччина)
 • Волков В.Е., д.т.н., професор (Україна)
 • Голуб С.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Грищук Р.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Гунченко Ю.О., д.т.н., проф. (Україна)
 • Дудар З.В., к.т.н., професор (Україна)
 • Євсеєв С.П., д.т.н., професор (Україна)
 • Єрохін А.Л., д.т.н., професор (Україна)
 • Железко Б.О., к.т.н., професор (Білорусь)
 • Іванченко С.О., д.т.н., професор (Україна)
 • Кадиров А.Л., д.е.н., професор (Таджикістан)
 • Казакова Н.Ф., д.т.н., проф. (Україна)
 • Карпінський М.П., д.т.н., професор (Польща)
 • Коваль В.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Лаптєв О.А., д.т.н., с.н.с. (Україна)
 • Лужецький В.А., д.т.н., професор (Україна)
 • Лукова-Чуйко Н.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Малахов Є.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Маслій Н.Д., д.е.н., професор (Україна)
 • Маслянка П. , д.т.н., професор (Польща)
 • Межуєв В.І., д.т.н., професор (Австрія)
 • Милкович М., д.т.н., професор (Хорватія)
 • Мільчарський П., д.т.н., професор (Польща)
 • Мірзоахмедов Ф., д.т.н., професор (Таджикістан)
 • Пархуць Л.Т., д.т.н., професор (Україна)
 • Пезеріл М., професор (Франція)
 • Петришин Л.Б., д.т.н., професор (Польща)
 • Положаєнко С.А., д.т.н., професор (Україна)
 • Рамазанов С.К., д.т.н., д.е.н., професор (Україна)
 • Рибальский О.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Рихлік А., к.т.н., доцент (Польща)
 • Руденко О.Г., д.т.н., професор (Україна)
 • Сабірова М., к.е.н., професор (Казахстан)
 • Савченко В.А., д.т.н., професор (Україна)
 • Святний В.А., д.т.н., професор (Україна)
 • Семенець В.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Синєглазов В.М., д.т.н., професор (Україна)
 • Смірнов О. А., д.т.н., професор (Україна)
 • Смітюх А. В., д.ю.н., професор (Україна)
 • Собчук Г., професор (Польща)
 • Тевяшев А.Д., д.т.н., професор (Україна)
 • Толюпа С.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Філатов В,О., д.т.н., професор (Україна)
 • Хорошко В.О., д.т.н., професор (Україна)
 • Шаронова Н.В., д.т.н., професор (Україна)
 • Шворов С. А., д.т.н., професор (Україна)
 • Шевченко А. І., д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ (Україна)
 • Шелест М.С., д.т.н., професор (Україна)
 • Шишманов К. Д., д.е.н., професор (Болгарія)
 • Шумейко О.О., д.т.н., професор (Україна)
 • Айдин М., д-р(Турція)
 • Озсой К., д-р (Турція)
 • Демирчиогли П., д-р (Турція)
 • Четинкая К., професор (Турція)
 • Бакірова Л., професор (Азербайджан)

Comments are closed.